شرکت ملی خدماتی تدارک


13

نشست صمیمانه جناب آقاي دكتر همتي مدير عامل بانك ملّي ايران با همكاران بازنشسته برگزار شد

 نشست صمیمانه جناب آقاي دكتر همتي مدير عامل بانك ملّي ايران  با همكاران بازنشسته برگزار شد
صبح روز چهارشنبه مورخ 10/دي/93، انبوه بازنشستگان بانك با دكتر عبدالناصر همتي مدير عامل ديدار و مسائل و ديدگاه‌هاي خود را از نزديك با وي مطرح كردند.
دكتر همتي در اين نشست كه با حضور اعضاي هيأت مديره و جمعي از معاونان، مديران امور و روساي ادارات مركزي در مركز رفاهي كوثر (آجودانيه) برگزار شد، بازنشستگان را گنجينه ارزشمند بانك عنوان كرد و با بيان اينكه پيگيري مسائل معيشتي و رفاهي بازنشستگان به طور جدي در دستور كار هيأت مديره بانك