شرکت ملی خدماتی تدارک


09

بازديد از شعب و قدرداني از همكار نمونه

بازديد از شعب و قدرداني از همكار نمونه

پيرو دستور مديريت محترم عامل جناب آقاي بماني در خصوص سركشي از شعب و قدرداني از پرسنل سخت كوش و زحمتكش شركت و همچنين دريافت نظرات، پيشنهادات و البته انتقادات همكاران و علي الخصوص سرپرستان ادارات و روساي محترم شعب بانك ملي ايران سري سوم اين بازديد ها در تاريخ 93/7/8  با حضور آقاي محمد حسين سوري(نماينده تهران و ادارات مركز) از شعبه چهارراه امير اكرم بعمل آمد كه طي اين بازديد  به همكار نمونه شركت ملي خدماتي تدارك جناب آقاي ابراهيم كلاگر به نمايندگي از تمامي همكاران زحمتكش شركت انتخاب شده بودند لوح تقدير و كارت هديه به رسم قدرداني و تشكر اهداء گرديد.

همچنين در اين بازديد از  نظرات، پيشنهادات و انتقادات مسئول  محترم شعبه چهارراه امير اكرم جناب آقاي اله ويردي در راستاي بهبود روند كار استفاده گرديد.

تعداد امتیازات: (10) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4359)
گروه خبر: اخبار شرکت
کد خبر: 70