شرکت ملی خدماتی تدارک


21

برگزاري جلسه مدير عامل با مسئولين شركت

برگزاري جلسه مدير عامل با مسئولين شركت
صبح روز چهارشنبه مورخ 93/4/18جلسه مسئولين بخش مالي، كاگزيني، ارسال ومراسلات با حضور مديريت محترم شركت جناب آقاي بماني و معاونت مالي و اداري جناب آقاي رفيعي برگزار شد. در طول جلسه براي آقايان ولي‏‏‏ زاده، يحيي زاده، سيادتي، سوري و سركار خانم شفاعت مسئوليت هاي جديد با انتصاب حكم در نظر گرفته شد.
تعداد امتیازات: (51) Article Rating