شرکت ملی خدماتی تدارک


17

بازديد سرزده دكتر همتي از شعبه بازار

بازديد سرزده دكتر همتي از شعبه بازار
دكتر عبدالناصر همتي مدير عامل بانك ملي ايران صبح روز دوشنبه مورخ 93/4/16 به صورت سر زده از شعبه بازار بازديد و با كاركنان ديدار و گفت و گو كردند.
ايشان ضمن بازديد از دواير مختلف شعبه، رهنمودهاي لازم را در خصوص انجام بهينه امور ارائه نمودند.

در اين بازديد خسرو خواجه حسني عضو هيأت مديره و هومن رضا مدني شاهرودي رئيس اداره كل حوزه مديريت نيز وي را همراهي مي كردند.

منبع: سايت بانك ملي ايران

تعداد امتیازات: (54)