شرکت ملی خدماتی تدارک


03

معارفه نماینده جدید شرکت در استان یزد

معارفه نماینده جدید شرکت در استان یزد

آقای دهقان هراتی به عنوان نماینده یزد انتخاب گردید. جلسه معارفه آقای غلامرضا دهقان هراتی و توديع آقاي حسين سلطاني گردفرامرزي نماینده قبلی شرکت در استان یزد روز یکشنبه مورخ 1397/08/27  با حضور ریاست محترم اداره امور شعب یزد جناب آقاي رضائي، معاونین، رؤسای حوزه ها، رؤساي ستادي، كارشناسان اداره امورشعب مذکور، جناب آقاي نعيمي مدير امور اداري و جناب آقاي توكلي مدير امور پولرساني برگزار گرديد.

در اين جلسه پس از سخنان جناب آقاي رضائي رياست محترم اداره امور از زحمات چند ساله آقاي سلطاني تقدير و آقاي دهقان هراتي به عنوان نماينده جديد شركت در استان يزد معرفي گرديد.
تعداد امتیازات: (20) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1240)
گروه خبر: اخبار شرکت
کد خبر: 313