شرکت ملی خدماتی تدارک


02

انتصاب نماينده شركت در استان هرمزگان

انتصاب نماينده  شركت در استان هرمزگان

طی حمکی که از طرف جناب آقای لطفی مدیر عامل محترم شرکت صادر گردید آقای محمد آبسوارن به عنوان نماینده شرکت در استان هرمزگان منصوب شدند.

ضمن آرزوی توفیق برای ایشان گفتنی است قبل از این انتصاب، امور مرتبط با کارکنان شرکت در استان هرمزگان زیر نظر نماینده استان کرمان انجام می‏گردید.

تعداد امتیازات: (1) Article Rating