شرکت ملی خدماتی تدارک


17

برگزاري جلسه مدير عامل با مسئولين واحد ارسال و مراسلات

برگزاري جلسه مدير عامل با مسئولين واحد ارسال و مراسلات
صبح روز چهارشنبه مورخ 92/2/17 جلسه مسئولين بخش ارسال، مراسلات و نامه رساني با حضور مديريت محترم عامل جناب آقاي بماني و عضو موظف هيئت مديره(معاونت شركت) جناب آقاي رضي زاده برگزار شد.
تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3893)
گروه خبر: اخبار شرکت
کد خبر: 25