شرکت ملی خدماتی تدارک


09

ديدار صميمانه مدير عامل با پرسنل واحد نامه رساني دفتر مركزي

ديدار صميمانه مدير عامل با پرسنل واحد نامه رساني دفتر مركزي
بمنظور دريافت نظرات و انتقادات همكاران عزيز و تسهيل امور ارسال و مراسلات، روز دوشنبه مورخ 93/2/8 ديدار صميمانه اي بين مدير عامل و همكاران واحد نامه رساني انجام گرفت.
تعداد امتیازات: (7) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3783)
گروه خبر: اخبار شرکت
کد خبر: 19