شرکت ملی خدماتی تدارک


27

دیدار مدیران شرکت با نمایندگان 4 استان شمال شرق کشور

دیدار مدیران شرکت با نمایندگان 4 استان شمال شرق کشور

دومین جلسه هم اندیشی مدیران شرکت با نمایندگان استانهای خراسان رضوی ،خراسان شمالی، خراسان جنوبی و گلستان در شهر مشهد مقدس برگزار گردید.

در ابتدای جلسه و پس از قرائت قرآن مجید آقای عبدی مدیر عامل شرکت هدف از این نشست را آشنایی با دیدگاههای نمایندگان ، تغییر نگرش در راهبرد شرکت و لزوم همکاری و هم