شرکت ملی خدماتی تدارک


02

معرفی سرپرستان جدید ادارات امور شعب مرکزی و جنوب تهران بانك ملي ايران

معرفی سرپرستان جدید ادارات امور شعب مرکزی و جنوب تهران بانك ملي ايران
طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر همتی آقای منصور عبدی به سمت سرپرست اداره امور شعب مرکزی تهران و آقای افشین کاظمی به سمت سرپرست اداره امور شعب جنوب تهران منصوب شدند.

شایان ذکر است پیش از این آقای عبدی ریاست اداره امور شعب جنوب تهران و آقای کاظمی معاونت اداره امور شعب مرکزی تهران را بر عهده داشتند.

منبع خبر: سايت بانك ملي ايران

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3461)
کد خبر: 12