اخبار و مقالات

(آرشیو ماه شهریور 1398)

05
تشكيل كلاس اخلاق حرفه اي در كار براي پرسنل شركت در استان لرستان
چکیده: در تاريخ 1398/05/16 در محل اداره امورشعب استان لرستان كلاس اخلاق حرفه اي در كار براي همكاران شركت تدارك تشكيل گرديد. به گزارش روابط عمومي شركت در اين كلاس همكاران شركت  شاغل در اداره امورشعب استان و حوزه هاي شمال و جنوب خرم آباد حضور داشتند.  شايان ذكر است مطالب ارزشمندي در خصوص اخلاق حرفه اي و چگونگي برخورد با ارباب رجوع صحبت هاي ار... ادامه »