اخبار و مقالات

(آرشیو ماه خرداد 1398)

22
تقدير و قدرداني رياست محترم اداره امورشعب استان لرستان  از پرسنل شركت تدارك
چکیده: طي جلسه مورخ 1398/03/13 كه در ساختمان اداره امورشعب استان لرستان با حضور جناب آقاي مقدم بيرانوند رياست محترم اداره امورشعب استان و آقاي مرادي فرد نماينده شركت برگزار گرديد، پس از اعلام رضايت از عملكرد نيروهاي شركت در استان و خصوصاً كمك رساني همكاران در سيل اخير از آقايان امين سالاري، بهزاد فرهادي، سيدامين طاهري، سيدمحمدرضا طاهروندي، فرج اله آقايي ف... ادامه »